Pro investory


Dluhopisy DRFG Invest Management

Dne 14.04.2020 vydala ČNB Rozhodnutí pod Č.j.: 020/050461/CNB/570, S-Sp- 020/00016/CNB/572, kterým schválila společnosti DRFG Invest Management a.s., IČO 07030045, se sídlem Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno, základní prospekt dluhopisů vydávaných v rámci nabídkového programu z roku 2020, s dobou trvání 10 let a maximální celkovou jmenovitou hodnotou nesplacených dluhopisů 2.000.000.000 Kč. Rozhodnutí ČNB nabylo právní moci dne 16.04.2020.

Rozhodnutí ČNB a základní prospekt společnosti DRFG Invest Management a.s. naleznete ke stažení zde:

Dne 21.04.2020 přijala společnost DRFG Invest Management a.s. k základnímu prospektu dluhopisů Konečné podmínky Emise dluhopisů.

Konečné podmínky emise dluhopisů s obsahem shrnutí emise dluhopisů, informacemi o emitentovi, informacemi o cenných papírech, popisem rizik, informacemi o veřejné nabídce, spolu s Doplňky dluhopisového programu naleznete ke stažení zde:

 

Dne 28.07.2020 vydala ČNB Rozhodnutí pod Č. j.: 2020/095912/CNB/570, S-Sp-2020/00044/CNB/572, kterým společnosti DRFG Invest Management a.s. schválila 1. dodatek základního prospektu dluhopisů vydávaných v rámci nabídkového programu z roku 2020.

Rozhodnutí ČNB nabylo právní moci dne 30.07.2020.

Rozhodnutí ČNB a 1. dodatek základního prospektu dluhopisů společnosti DRFG Invest Management a.s. naleznete ke stažení zde:

 

Dne 12.08.2020 přijala společnost DRFG Invest Management a.s. k základnímu prospektu dluhopisů ve znění 1. dodatku základního prospektu dluhopisů Konečné podmínky emise dluhopisů.

Konečné podmínky emise dluhopisů s obsahem shrnutí emise dluhopisů, informacemi o emitentovi, informacemi o cenných papírech, popisem rizik, informacemi o veřejné nabídce, spolu s Doplňky dluhopisového programu naleznete ke stažení zde: