Pro investory


Dluhopisy DRFG Invest Management

Dne 14.04.2020 vydala ČNB Rozhodnutí pod Č.j.: 020/050461/CNB/570, S-Sp- 020/00016/CNB/572, kterým schválila společnosti DRFG Invest Management a.s., IČO 07030045, se sídlem Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno, základní prospekt dluhopisů vydávaných v rámci nabídkového programu z roku 2020, s dobou trvání 10 let a maximální celkovou jmenovitou hodnotou nesplacených dluhopisů 2.000.000.000 Kč. Rozhodnutí ČNB nabylo právní moci dne 16.04.2020.

Rozhodnutí ČNB a základní prospekt společnosti DRFG Invest Management a.s. naleznete ke stažení zde:

 

Dne 21.04.2020 přijala společnost DRFG Invest Management a.s. k základnímu prospektu dluhopisů Konečné podmínky Emise dluhopisů.

Konečné podmínky emise dluhopisů s obsahem shrnutí emise dluhopisů, informacemi o emitentovi, informacemi o cenných papírech, popisem rizik, informacemi o veřejné nabídce, spolu s Doplňky dluhopisového programu naleznete ke stažení zde:

 

Dne 28.07.2020 vydala ČNB Rozhodnutí pod Č. j.: 2020/095912/CNB/570, S-Sp-2020/00044/CNB/572, kterým společnosti DRFG Invest Management a.s. schválila 1. dodatek základního prospektu dluhopisů vydávaných v rámci nabídkového programu z roku 2020.

Rozhodnutí ČNB nabylo právní moci dne 30.07.2020.

Rozhodnutí ČNB a 1. dodatek základního prospektu dluhopisů společnosti DRFG Invest Management a.s. naleznete ke stažení zde:

 

Dne 12.08.2020 přijala společnost DRFG Invest Management a.s. k základnímu prospektu dluhopisů ve znění 1. dodatku základního prospektu dluhopisů Konečné podmínky emise dluhopisů.

Konečné podmínky emise dluhopisů s obsahem shrnutí emise dluhopisů, informacemi o emitentovi, informacemi o cenných papírech, popisem rizik, informacemi o veřejné nabídce, spolu s Doplňky dluhopisového programu naleznete ke stažení zde:

 

Oznámení o výsledku nabídky dluhopisů emitenta DRFG Invest Management a.s.

 Dne 31.08.2020 ukončila společnost DRFG Invest Management a.s. veřejnou nabídku dluhopisů:

  • DRFG IM I.20 – 2020-2025, 5,0 %
  • DRFG IM II.20 – 2020-2027, 6,0 %

 Oznámení o výsledku nabídky dluhopisů naleznete ke stažení zde:

 

Dne 29.12.2020 vydala ČNB Rozhodnutí pod Č. j.: 2020/153023/CNB/570, S-Sp-2020/00094/CNB/572, kterým společnosti DRFG Invest Management a.s. schválila 2. dodatek základního prospektu dluhopisů vydávaných v rámci nabídkového programu z roku 2020.

Rozhodnutí ČNB nabylo právní moci dne 31.12.2020.

Rozhodnutí ČNB a 2. dodatek základního prospektu dluhopisů společnosti DRFG Invest Management a.s. naleznete ke stažení zde:

 

Oznámení o změně právní úpravy a vnitřní struktury emitenta ke stažení zde.

 

Dne 18.01.2021 přijala společnost DRFG Invest Management a.s. k základnímu prospektu dluhopisů ve znění 1. dodatku a 2. dodatku základního prospektu dluhopisů Konečné podmínky emise dluhopisů.

Konečné podmínky emise dluhopisů s obsahem shrnutí emise dluhopisů, informacemi o emitentovi, informacemi o cenných papírech, popisem rizik, informacemi o veřejné nabídce, spolu s Doplňky dluhopisového programu naleznete ke stažení zde: